Tarieven

Plaatsen zoekopdracht: gratis
Kosten werving en selectie: gratis

Uurtarief nanny: in overleg vast te stellen.
De totale kosten (all-inclusive) zijn gemiddeld tussen € 14 en € 16 per uur.

Tegemoetkoming in kosten
De totale bruto kosten van een nanny zijn vaak tussen € 14,00 en € 16,00 per uur. Ouders krijgen een (groot) deel van de kosten van kinderopvang vergoed vanuit de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders, van het aantal kinderen en van het aantal opvanguren per kind dat van toepassing is. Wij maken graag een berekening op maat, specifiek voor uw situatie. Daaruit blijken uw bruto kosten, de hoogte van uw toeslag en de netto kosten die overblijven.

Een berekening op maat
Wilt u weten wat de opvang door een nanny u netto gaat kosten? Stuur ons dan een e-mail met als onderwerp 'aanvraag berekening' en vermeld de volgende gegevens:
- Het aantal uren dat de nanny per week zal werken;
- Het aantal kinderen;
- Per kind het wekelijkse aantal oppasuren (bij schoolgaande kinderen worden de schooluren niet meegerekend);
- Uw telefoonnummer.

U ontvangt uw berekening binnen één werkdag.