Over Friese Nannies

De initiatiefnemers van Friese Nannies, Durk van der Meij en Anne Polstra, zijn al jaren actief namens Friese Kleintjes, het betrouwbare adres voor gastouderopvang in Friesland.

Er is een groeiende vraag naar nannies in Friesland. Ouders kiezen er steeds vaker bewust voor om hun kinderen in de eigen woning te laten opvangen. Dat geeft rust in het gezin; 's ochtends en 's avonds hoeft dan niet alles meer in het hoge tempo van de ouders. Ontbijt, tandenpoetsen, wassen, aankleden; de nanny helpt uw kinderen daarbij zodat ze in hun eigen gangetje aan de dag kunnen beginnen. Rustiger voor ouders én voor kinderen. En onze nannies doen het graag! En doordat Friese Nannies onderdeel is van gastouderbureau Friese Kleintjes, krijgt u ook nog eens een (groot) deel van de kosten vergoed.

Wat doet Friese Nannies?
Nannies helpen bij het behalen van de juiste diploma's.
Zorgen dat nannies en ouders elkaar vinden.
Zorgen dat de ouders een (groot) deel van de kosten terugkrijgen.
De nanny uitbetalen.
De administratie voor nannies en vraagouders verzorgen.

Hierdoor kan de nanny doen waar ze goed in is; uw kinderen perfect verzorgen. En ouders gaan met een gerust gevoel naar hun werk.

Dát is Friese Nannies.